اپیزود دوم: اریک سرخ و لیف اریکسن، کاوشگران عصر وایکینگ

اریک سرخ، در عصر وایکینگ‌ها سرزمین‌ گرینلند را کشف کرد و اجتماعی را در آنجا تشکیل داد. پسرش لیف اریکسن هم چندین سال بعد، همراه با گروهش به نخستین اروپایی‌هایی تبدیل شدند که آمریکای شمالی کنونی را کشف کردند و به خاک سرزمین مردمان سرخ‌پوست، قدم گذاشتند. منابع: کتاب The Vikings، نوشته‌ی Neil Oliver کتاب … ادامه خواندن اپیزود دوم: اریک سرخ و لیف اریکسن، کاوشگران عصر وایکینگ